Anartha Kosha

I finished reading the delightful "Anartha Kosha" by Na Kasturi. Its a 'one of its kind' book in Kannada. Though it seems to resemble Ambrose Bierce's "Devil's Dictionary", Kasturi adds more flavors to the book - by making puns with existing words, coining new words sounding like existing words, merging two Kannada words to form a new word, merging Kannada word with an English word, twisting the proverbs etc. - to hilarious effect. Go read the full book, till then here is the list of my favorite ones from the book:


ಅಕಟಕಟಾ - ನಾವು ಹೀಗೆ ರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಮಿಳರು ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನುತ್ತಿದರು.

ಅಚ್ಚಾತುರ್ಯ - ಅಚ್ಚು ಮಾಡುವಾಗಿನ ಚಾತುರ್ಯ, ಬರಹಗಾರರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಜಾಣತನ; ಮೊಳೆ ಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಚಮತ್ಕಾರ.

ಅಣುಕಂಪ - ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಅಣು ಬಾಂಬು ಸಿಡಿದಾಗ ನೆರೆಯೂರುಗಳಲ್ಲಾಗುವ ಸಂತಾಪ.

ಅತಿಯಾಸೆ - ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಡುವವರ ದುರ್ಗುಣ.

ಅತ್ತೆ - ಈಕೆಗೆ ಮೀಸೆ ಬಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು - ಮರೆಯಲ್ಲಿ.

ಅನುಕಾರಣ - ಒಂದು ಕಾರಿನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರು ಹೋಗುವಿಕೆ.

ಅಪ್ಪರ್ಕ್ರಿಯೆ - ಮೇಲುಲೋಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಯೆ.

ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ - ಎರಡೂವರೆ ಸೇರು ಹುರಳಿ.

ಅಸಹ್ಯಾದ್ರಿ - ಕಸಡಗುಡ್ಡೆ. ಏರಲು ತ್ರಾಸ ಕೊಡುವ ಬೆಟ್ಟ.

ಆ - ಹಲ್ಲು ವೈದ್ಯರ ಬೀಜಾಮಂತ್ರ.

ಆಟಿಗೆ - ವಿರಾಮ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ನಾವು ಆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಕೊಂಡು ತಂದು ಇರಿಸಿರುವ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು.

ಆತ್ಮಘೋಷ - ಕಾಕ ಕಾಕ ಎಂದು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿರುಗುವ ಕಾಗೆ.

ಆನೆ ಹಾಲು -  ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೈಯಭಾರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೌಂಡಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಹೋಗುವುದಂತೆ...ಆನೆ ಮರಿಗೆ.

ಆರಾಮ - ಆ ರಾಮನಿಗೆ ಇದು ದುರ್ಲಭವಾಗಿತ್ತಾದರೂ ನಮಗೆ ಇದು ಈಗಲೂ ಎಂದಿಗೂ ಬೇಕು.

ಆರ್ಯಪುತ್ರ - ಸೀತೆ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಪತಿವ್ರತೆಯರು ಗಂಡನನ್ನು 'ಮಾವನ ಮಗನೆ' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.

ಆಸಾಮಿ - ಅಸಾಮ್ ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆಸಾಮಿಗಳೇ.

ಇಗ್ನೇಶ್ವರ - ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಒದಗುವ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ದೇವತೆ.

ಇತ್ಯಾದಿ - ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲು ಬುಧ್ಧಿ ಓಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪದವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ಬಚಾವಾಗಬಹುದು.

ಇದು - ಭಾಷನಕಾರರ ಆಸರೆ; ಇದು ಮಾಡಲು ಇದೇ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ, ಅವರು ಇದು ಇದು ಎಂದು ಬಹಳ ಇದು ಇದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟಾವಕ್ರ - ಮನಬಂದಂತೆ ಮೈಯ್ಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಬಲ್ಲ ನೃತ್ಯಕುಶಲಿ, ಸರ್ಕಸ್ ತರುಣ.

ಇವತ್ತು - ನಾಳೆ ಏನಪ್ಪಾ ಗತಿ ಎಂದು ನೆನ್ನೆ ಪೇಚಾಡಿದ್ದೆವಲ್ಲಾ, ಆ ನಾಳೆ.

ಇಂದುಮತಿ - ಇವತ್ತಿನ ಬುಧ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟ.

ಈಚಮನ - ಈಚಲಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕುಡಿಯುವುದು.

ಈಜಾನುಬಾಹು - ಈಜುವುದಕ್ಕನುಕೂಲವಾಗುವಷ್ಟು, ಉದ್ದವಾದ ಬಾಹುಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು.

ಉತ್ತರಕ್ರಿಯೆ - ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸ.

ಉತ್ತರಾಯಣ - ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಋತು, ಮಾರ್ಚಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ.

ಉದರ - ಉದರನಿಮಿತ್ತಮ್ ಬಹುಕೃತ ರೇಷನ್.

ಊರ್ವಶೀ - ಊರನ್ನು ವಶೀಕರಿಸುವವಳು.

ಊಳಿಡುವುದು - ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾಯಿ ಊಳಿಟ್ಟರೆ, ಸಾವಿನ ಸೂಚನೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಎದುರು ಮನೆಯವರು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸುವ ಸಂಭವ ಇದೆ.

ಋಷೀಕೇಶ - ದಾಡಿ.

ಎಳೆನೀರು - ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗೆ ನಾವು ಎರೆದ ನೀರು.

ಐಲು - ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಐಲುಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಒಣಮಾಲಿ - ಒಣಗಿದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವವ, ಭಾಷಣ ಕೊಡಲು ಹೊತ್ತು ಮೀರಿ ಬಂದವ.

ಅಂದ್ರೆ - ಆಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈತನಿಗೆ ಇಂದ್ರಲೋಕ (ಗಾದೆ)

ಕನವರಸೇಷನ್ - ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮಾತಿದೆ.

ಕರಡಿ - ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಲು ಶಿವದ್ವೇಷಿಗಳು ಒಳನೂಕುವ ಪ್ರಾಣಿ.

ಕಲಿಯುಗ - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆ, ಕಲಿಯುವ ಕಾಲ.

ಕಲೋಪವಾಸಕ - ಕಾಲಾಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಉಪವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನತದೃಷ್ಟ.

ಕವರು - ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನಿರಿಸುವ ಬತ್ತಳಿಕೆ.

ಕಾಪ್ಯಾಯಮಾನ - ಕಾಪಿ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.

ಕಾಮಗಾರಿ - ವಿಟಲೀಲೆ.

ಕಾಳಿದಾಸ - ಇವತ್ತು ಈತ ಬದುಕಿದ್ದರೆ, ಈತನ ಖ್ಯಾತಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸುವುದು; ಏಕೆಂದರೆ, ಈತನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದೈನೂರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.

ಕಿಕ್ಕಿರಿದು - ಒದ್ದು...ಬೀಳಿಸಿ...ಅನಂತರ...ಇರಿದು.

ಕಿವುಡ - ವಾಕ್ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೂಕಚಿತ್ರಗಳಂತೆ ನೋಡುವ ಪುಣ್ಯವಂತ.

ಕಿಂಸ್ತ್ರೀ - ಕಿಂಪುರುಷನ ಮಡದಿ.

ಕೀಳುನೋಟ - ಯಾರಿಂದ ಏನನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಹುಡುಕುವ ಕಣ್ಣು.

ಕುಗ್ರಾಮ - ಎರಡು ಮೈಲಿ ಸುತ್ತ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರವೂ ಇಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿ.

ಕುದುರೆ - ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕು.

ಕೆಸರು - ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಪದಾರ್ಥ.

ಕೊಂಡಾಡು - ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ದೂಷಿಸು.

ಕೌಮಾರ - ಹಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವ.

ಖುದಾಸೀನ - ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು.

ಗಜಗಮನೆ - ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಗಜ ದೂರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಹೆಂಗಸು.

ಗಜದ್ಗುರು - ಆನೆ, ಒಂಟೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮೆರೆಯುವವ.

ಗಂಡಾಂತರ - ವಿವಾಹವಿಚ್ಛೇದನ, ಹೆಂಗಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ.

ಗಲ್ಲಿ - ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಓಡಾಡುವ ಜಾಗ.

ಗುಡಿಸಲು - ಗುಡಿಸಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳ.

ಗೃಹಸ್ಪತಿ - ಜಾಣತನದಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವವ.

ಚತುರಾನನ - ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಈತ ಜಾಣ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವವ.

ಚರಣಾಗತ - ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದವ.

ಚಾಳೀಸ್ - ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರುವವರಿಗೆಲ್ಲಾ ತಗಲುವ ಒಂದು ತೆರನ ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ; ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಚಾಳೀಸ ಮನೆಮಂದಿಗೆಲ್ಲ.

ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ - ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವವರಿಗಾಗುವ ಹಿಂಸೆ.

ಚಿರಋಣಿ - ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತೀರಿಸದವನು.

ಚೀರುವುದು - ಚೀರ್ಸ್ ಕೂಗುವುದು.

ಜುಟ್ಠಾಳ - ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವ.

ತಟಸ್ಥ - ನದೀಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯಲೋ ಬೇಡವೋ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸುವವ.

ತಾಳಿ - ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕೋ, ಬೇಡವೋ, ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರವೂ ಇದೇ, ತಾಳಿ.

ಥತ್ವ - ಅಸಹ್ಯತನ.

ದಡ್ಡರು - ಗಂಡಸರ ಸರಿಸಮಾನ ನಾವು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ವಾದಿಸುವ ಹೆಂಗಸರು.

ದಂಡಪ್ರಾಣಾಮ - ಅನುಗ್ರಹ ಲಭಿಸದೆ ಮಾಡಿದ ನಮಸ್ಕಾರ.

ದನಧಾನ್ಯ - ತವುಡು.

ದಂಪತಿ - ದಮ್ಮಿರುವ ಪತಿ; ಸಿಂಪತಿಗೆ ಕಾರಣರು.

ದಾವಾಗ್ನಿ - ಕೋರ್ಟು ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ತಟ್ಟುವ ಬಿಸಿ.

ದುರುಗುಟ್ಟು - ಏಕೆ ದುರುದುರನೆ ನೋಡುತ್ತಿದಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಗುಟ್ಟು.

ಧೀರ - ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದವ.

ನಾರಿ - ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ; ಆದರೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು?

ನಾಶೀರ್ವಾದ - ಶಾಪ.

ನ್ಯೂಪುರ - ನಗರದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ.

ಪಕ್ಕಸಾಲಿಗ - ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದಾ ಸಾಲ ಕೇಳುವವ.

ಪತಿ - ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ದ೦ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು.

ಪತಿಬಿಂಬ - ಗಂಡನ ಫೋಟೊ.

ಪರಶುರಾಮಕ್ಷೇತ್ರ - ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಸದಾ 'ಕೊಡಲಿ', 'ಕೊಡಲಿ' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪಿತೃಪಕ್ಷ - ಗಂಡಹೆಂಡಿರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸುವ ಮಗು.

ಪುಸ್ತಕ - ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವ ಉಪಾಯ.

ಪೂರ್ವಶಿ - ಬಡತನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಲೆವೆಣ್ಣು.

ಬಂದರು - ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಬಂದರು ಎನ್ನಿಸುವ ಜಾಗ.

ಬಂಧು - ಬಂದುಂಡು ಹೋಗದವ.

ಬಿಲೋತ್ತಮೆ - ಹೆಗ್ಗಣ ಸ್ತ್ರೀ.

ಬೂತಚೇಷ್ಟೆ - ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಸುತ್ತ ಹುರಿಯಾಳುಗಳು ಮಾಡುವ ಚೇಷ್ಟೆ.

ಬೇತಾಳ - ರಾಗಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ತಾಳಜ್ಞಾನವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೋನಸ್ - ಹಿಡಿದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ನೀತಿ.

ಭಸಾಕಂಪ - ಸಭಾಕಂಪಾದಿಂದ ಹೀಗಾಗುವುದುಂಟು.

ಭಾವಜೀವಿ - ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಲೇಜು ವ್ಯಾಸಂಗ ನಡೆಸುವ ಹುಡುಗ.

ಮಂತ್ರಿ - ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ನಮಗಿಂತ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು, ನಾವು ಚುನಾಯಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಮದ್ಯಪಾನಿ - ನೀರು ಬೆರೆಸಿದ ಹೆಂಡ.

ಮರ್ದನಾರೀಶ್ವರ - ಸತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡುವ ಪತಿ.

ಮನಸ್ಕರಿಸು - ಮನಸಾ ನಮಸ್ಕರಿಸು.

ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ - ಮಾಡದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದೆನಿಸುವ ಒಳಮನಸ್ಸು.

ಮಹಾರಾಯ - ಮಾಡಿಬಡಿಸಿದ್ದನ್ನು, ಮರುಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಉಣ್ಣುವವ.

ಮಹಾತ್ಮರು - ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದುವರೆಗೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ; ಹುಟ್ಟುವುದೆಲ್ಲಾ ಶಿಶುಗಳೇ.

ಮಳೆ - ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತ.

ಮೀನ ಮೇಷ - ಮೀನು ತಿನ್ನಲೋ, ಮೇಷ ತಿನ್ನಲೋ, ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ.

ಮುದ್ರಾಕ್ಷಾಸರ - ಮುದ್ರಾರಾಕ್ಷಸನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಹೊರಟಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.

ಮೂರ್ಖ - ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪೆಂದು ವಾದಿಸುವವ.

ಮೃತ್ಯು - ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ಆ ಮಗುವನ್ನು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕರೆಯುವ ರೀತಿ.

ಮೆಡಲು - ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಎದೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಎದೆ ಚುರ್ರೆನ್ನುತ್ತದೆ.

ಮೈಥುನಾಲಜಿ - 'ಮೈಥಾಲಜಿ'ಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ.

ರ - ಆಸು ನೀಗಿದ ಅಸುರ.

ರಜದಮಹೋತ್ಸವ - ಶಾಲಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ.

ರಿಕ್ಷ - ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು.

ರೋಗಾಸನ - ಹಾಸಿಗೆ.

ಲಂಗ - ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಉಪಕರಣ.

ಲಂಗಲಗಾಮು - ಹೆಣ್ಣಿನ ಹತೋಟಿ.

ಲಘುವಂಶ - ಕಳಪೆ ಕುಲ.

ಲವರವಿಕೆ - ಸಣ್ಣ ಕುಪ್ಪಸ.

ಲಾವಣ್ಯ - ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಿಕೆ.

ವಸಂತ - ಕವಿಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಬರುವ ಕಾಲ.

ವಾಕರಿಕೆ - ಕೆಲವರ ವಾಕ್ ಕೇಳುವಾಗ ಆಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.

ವೀರಾವೇಷ - ಸೈನಿಕನ ಸಮವಸ್ತ್ರ.

ಶನಿಕಾಟ - ನಮಗೆ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೋಷದಿಂದಲ್ಲ, ಎಂದು ನಾವು ಸಮಾಧಾನಪಡೆಯಲು ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು.

ಶನೀಶ್ವರ - ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ ಪೂಜಾರಿಗಳು.

ಷಾರ್ಪನಖಿ - ಚೂಪಾದ ಉಗುರು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಣ್ಣು. 

ಷೀಯಾಳಿಸಿ - ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಎಂಬುದರ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ.

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಪೂಜೆ - ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡು; ಆದುವರೆಗೂ ಎಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗು.

ಸದ್ದು - ಸದ್ದನ್ನಡಗಿಸಲು ಜನ, ಸದ್ದು ಸದ್ದು, ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಮಯಸ್ಪೂರ್ತಿ - ಸ್ನಾನದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೂ, ಹೊರಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಾಯರೆ, ಎಂದು ಹೇಳುವುದು.

ಸಲಹೆ - ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತು; ಸಲಹೆ ಕೊಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ.

ಸಾಲಂಕೃತ - ಕನ್ಯಾದಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲಂಕೃತವಾಗಿಯೇ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ.

ಸುಸ್ತಾದ್ - ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಸುಸ್ತಾದ ಪೈಲ್ವಾನ, ಅಥವಾ, ಗುರು.

ಸೂಟು - ಸೂಟಾಗದಿದ್ದರೂ ಅನೇಕರು ಧರಿಸಿ ಮೆರೆಯುವ ವಸ್ತ್ರ ವಿಶೇಷ.

ಸೂತ್ರ-ಧಾರ - ಎರಡೂ ಒಂದೇ.

ಸ್ವಗತ - ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನುಳಿದು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಕೂಗಬೇಕಾದ ಮಾತು.

ಸ್ವತಂತ್ರವಿಚಾರ - ಮದುವೆಯಾಗದವನ ಯೊಚನೆಗಳು.

ಸ್ವಾರ್ಥಿ - ಉಳಿದವರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಗಮನಕೊಡದವ.

ಹಣಹೀನ - 'ಹಣವಾನ್ ಗುಣವಾನ್ ಲೋಕೇ ಹನಹೀನೋ ಹೆಣಾಧಮಃ'

ಹತ್ತಿರ- ಹತ್ತಿರ, ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಲಿ ದೂರ, ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ.

ಹನುಮಾನ - ಸೀತೆಯೇ, ಮಾಂಡೋದರಿಯೇ, ಎಂಬ ಕಪಿ ಸಂದೇಹ.

ಹರಿಹರ - ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಕವಿ, ತುಂಬಾ ರಗಳೆ ಮಾಡಿದವನು.

ಹಲ್ಲುಪುಡಿ - ಹಲ್ಲನ್ನೇ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಮಾರುವವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ.

ಹಾರನ್ - ಹಾ! ರನ್! ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಉಪಕರಣ.

2 Comments:

 1. bellur rk said...
  when i read this book 20 years ago, was thrilled to the core. and when i got to know that kasturi was a mallu by origin, felt thrill-o-thrilled!

  have been na.kasturi's fan ever since i held the orange paperback!

  thanks for this post, vasuki!
  Sanaha said...
  ee pustakavannu ellinda kondiri?

Post a CommentBlogger Template by Blogcrowds